Personal tools
You are here: Home
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Vítejte na Mechu

by Admin last modified 2018-04-14 12:33

Vítáme Vás na webu Ústavu mechaniky a materiálů (K618) Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Kontakt

Poštovní adresa

ČVUT - Fakulta dopravní
Ústav mechaniky a materiálů
Konviktská 20
110 00 Praha 1

Adresa pracoviště

Ústav mechaniky a materiálů
Na Florenci 25
110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 214 605
Telefon: +420 224 358 414
Telefon: +420 224 890 723
Telefon: +420 224 890 724
Fax: +420 224 214 605
E-mail: budska@fd.cvut.cz

K618 Ústav mechaniky a materiálů (16118)

Ústav mechaniky a materiálů je součástí Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze.

Krátká charakteristika ústavu

Zajišťuje výuku předmětů v oborech:

  • základy statiky, kinematiky a dynamiky, pružnost a pevnost, experimentální mechanika, výpočtová mechanika, biomechanika člověka
  • dynamika dopravních cest a prostředků
  • nauka o chování a vlastnostech konstrukčních a funkčních materiálů - klasické materiály, keramické materiály, kompozitní materiály
  • analýza silničních nehod jako fyzikálního děje
  • tvorba technické dokumentace v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky

Výzkum je zaměřen na analýzu deformačních procesů konstrukčních soustav v dopravě při uvážení různých materiálů a různých podmínkách zatěžování, na vyšetřování deformačního a lomového chování materiálů, na zkoušení a diagnostiku konstrukcí a materiálů a na výpočtové modelování chování mechanických soustav a na řešení spolehlivosti produktovodů a biomechanických problémů svalově-kosterního systému a jeho implantátů a léčebných postupů v ortopedii.

Mapa

FD CVUT
You'll need Skype CreditFree via Skype

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: