Personal tools
You are here: Home Best Poster Award na konferenci 24ICM&T pro doktorandku Ústavu mechaniky a materiálů
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Best Poster Award na konferenci 24ICM&T pro doktorandku Ústavu mechaniky a materiálů

by Daniel Kytýř last modified 2016-10-05 13:41

Nela Krčmářová z Ústavu mechaniky a materiálů získala "Award for Best Poster Presentation" na konferenci 24ICM&T ve Slovinské Portoroži.

Best Poster Award na konferenci 24ICM&T pro doktorandku Ústavu mechaniky a materiálů

poster presentation

Nela Krčmářová z Ústavu mechaniky a materiálů získala "Award for Best Poster Presentation" na konferenci 24th International Conference on Materials and Technology ve Slovinské Portoroži. Oceněný příspěvek "Micromechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffolds" autorského kolektivu Krčmářová, Kytýř, Koudelková, Šepitka, Lukeš, Nepomucká, Gantar vznikl ve spolupráci Fakulty dopravní ČVUT, Fakulty strojní ČVUT, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Jožef Stefan Institute.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: