Home
Best Poster Award na konferenci 24ICM&T pro doktorandku Ústavu mechaniky a materiálů