Personal tools
You are here: Home Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí (DynLab)
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí (DynLab)

by Šleichrt Jan last modified 2020-07-14 08:51

Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí

Vedoucí laboratoře: Ing. Tomáš Fíla, Ph.D.
Zástupce vedoucího laboratoře: Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
Pracovníci laboratoře: Ing. Tomáš Doktor, Ing. Petr Koudelka

Laboratoř je zaměřena na poskytování technického a prostorového zázemí pro výzkum v oblasti dynamického chování nových materiálů a struktur, ale i konstrukčních částí dopravních prostředků, nebo částí dopravní infrastruktury za extrémních podmínek, zejména při impaktním zatížení, tedy při vysokých hodnotách rychlosti deformace. Laboratoř bude rovněž poskytovat služby v oblasti expertního posuzování chování částí dopravních prostředků či prvků dopravní infrastruktury při dynamickém zatěžování, zejména impaktním zatížení.

Kromě významné podpory vědecko-výzkumné činnosti zaměstnanců a doktorandů ústavu K618, ale také ostatním vědeckým pracovníkům celé fakulty bude laboratoř sloužit i jako podpora studentských projektů v rámci projektově orientované výuky bakalářských a magisterských studijních programů.

  • Dělená Hopkinsonova tyč (SHPB)
  • Pádostroj
  • Charpyho kladivo
  • Indentory

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: