Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium
Document Actions

Bakalářské studium

by Admin last modified 2019-09-18 23:13

Předměty vyučované na K618. Studium Bakalářské - Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)

Povinné předměty

Kód
Předmět
Doporučený
semestr
jazyk Pro obory Forma studia Rozsah
výuky
Počet
kreditů
Zakončení
18DKS Dynamika konstrukcí a soustav 6 čeština DOS prezenční 2 + 2 / - 4 z, zk
18KAD Kinematika a dynamika 4 čeština BEZ, DOS prezenční 2 + 1 / - 4 z, zk
18MTY Materiály
1
čeština, english společná část studia prezenční, kombinovaná 2 + 1 / 10 3
z, zk
21TML1 Technologie a materiály v letectví
3
čeština TUL prezenční 2 + 1 3
kz
18NMM Numerické metody mechaniky 6
čeština, english DOS prezenční 2 + 0 / - 2
kz
18POM Pokročilé materiály 4
čeština DOS prezenční 0 + 2 / - 4
kz
18PZP Pružnost a pevnost 3
čeština společná část studia, TUL prezenční 2 + 1 / 10 3
z, zk
18SAT Statika 2
čeština, english společná část studia, TUL prezenční, kombinovaná 2 + 2 / 10 4
z, zk
18TK Teorie konstrukcí 4 + 6
čeština DOS prezenční 2 + 0 / - 2 kz
18TED Technické dokumentace 1
čeština, english společná část studia, PIL, TUL
prezenční, kombinovaná 1 + 1 / 8 2 kz

Povinně volitelné předměty

Kód
Předmět
Doporučený
semestr
jazyk Pro obory Forma studia Rozsah
výuky
Počet
kreditů
Zakončení
18Y1AM Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka 5
čeština všechny prezenční 2 + 0 / - 2 kz
18Y1EM Experimentální metody mechaniky 5
čeština všechny prezenční 2 + 0 / - 2
kz
18Y1MT Materiály technické praxe 4
čeština všechny prezenční 2 + 0 / - 2
kz
18Y1PS Počítačové simulace v mechanice 6
čeština všechny prezenční 2 + 0 / - 2
kz
18Y1UK Úvod do kolejových vozidel 5
čeština všechny prezenční 2 + 0 / - 2
kz

Volitelné předměty

Kód
Předmět
Doporučený
semestr
Jazyk Pro obory Forma studia Rozsah
výuky
Počet
kreditů
Zakončení
18SKAD Seminář z kinematiky a dynamiky 4
čeština BEZ, DOS prezenční 0 + 2 / -
0
z
18STD Seminář z technické dokumentace 1
čeština, english společná část studia prezenční 0 + 2 / -
0
z
18SPP Seminář z pružnosti a pevnosti 3
čeština, english společná část studia, TUL prezenční 0 + 2 / - 0
z
18SS Seminář ze statiky 2
čeština, english společná část studia, TUL prezenční 0 + 2 / -
0
z


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: