Personal tools
Document Actions

vyhodnoceni_matlab.m

by Tomáš Fíla last modified 2015-10-05 15:26

pomůcka pro vyhodnocení tahové zkoušky v MATLABu - POZOR! záměrně není automatická, vyžaduje manuální úpravy, aby správně vyhodnotila Vaše data!

Click here to get the file

Size 2.3 kB - File type text/x-objcsrc

File contents

clc;
clear;

%%% PRIKLAD SKRIPTU PRO VYHODNOCENI TAHOVE ZKOUSKY - skript je nutne spoustet postupne po castech!!! %%%
%%% !!! Pri vyhodnocovani jsou nutne manualni vstupy a odmerovani z grafu !!! %%% 

data=importdata('pojistkadata.txt',','); % vytvori matici a nacte do ni cisla z textoveho souboru, prislusne prvky vytvori na zaklade zadaneho oddelovace
deltaL=data(:,2); % z matice data vycte sloupec s posunutim
F=data(:,3)*1000; % z matice data vycte sloupec se silou a prevede ho do zakladni jednotky

%%% Rozmery vzorku %%%

sirka=6.4/1000;
tloustka=2/1000;
L0=40/1000;
S0=sirka*tloustka;

%%% Prevod na R-epsilon diagram %%%

R=F/S0;
epsilon=(deltaL/1000)/L0;

hold on
plot(R) % vykresli pouze vektor napeti, je tak mozne zjistit poradova cisla vektoru

%%% Cisteni grafu %%%

epsilon_ciste=epsilon(215:end)-epsilon(215); % zahodi ve vektoru vsechno pred poradnici 215
R_ciste=R(215:end);

%%% VYHODNOCENI VYCISTENEHO GRAFU %%%
%% MODUL PRUZNOSTI %%
close all
plot(R_ciste) % z grafu je mozno zjistit poradnice linearni oblasti
R_pro_modul=R_ciste(1:20); % vyriznuti linearni oblasti z grafu
epsilon_pro_modul=epsilon_ciste(1:20);

%% Na zaklade prvniho a posledniho bodu

X1=epsilon_pro_modul(1);
X2=epsilon_pro_modul(end);
Y1=R_pro_modul(1);
Y2=R_pro_modul(end);

X=X2-X1;
Y=Y2-Y1;

Eglobalnismernici=Y/X;

%% Prirustkove

Prirustky=zeros(length(epsilon_pro_modul),2);
for i=1:length(epsilon_pro_modul)-1
  Prirustky(i,1)=epsilon_pro_modul(i+1)-epsilon_pro_modul(i);
  Prirustky(i,2)=R_pro_modul(i+1)-R_pro_modul(i);
  Smernice(i)=Prirustky(i,2)/Prirustky(i,1);
end

Eprirustkove=mean(Smernice);

%% Linearni regresi

Eregresne=lin_reg(epsilon_pro_modul,R_pro_modul);

%% MEZ KLUZU %%

close all
yP02=0.002*Eregresne(1);
RovnobezkaP02=Eregresne(1)*(0:0.0001:0.05)+Eregresne(2)-yP02;

hold on % mez kluzu odmerit v miste pruseciku z grafu
plot(epsilon_ciste,R_ciste,'r')
plot(0:0.0001:0.05,RovnobezkaP02)

Rp02=306e6;

%% MEZ PEVNOSTI %%

close all
Rm=max(R_ciste);

%% TAZNOST %%

A=100*(max(deltaL)/1000)/L0;

%% KONTRAKCE %%

tloustkakrcku=1.5/1000;
sirkakrcku=4.4/1000;
deltaS=S0-(tloustkakrcku*sirkakrcku);
Z=100*deltaS/S0;


%%% VYSLEDKY %%%

Eglobalnismernici
Eprirustkove
Eregresne
Rp02
Rm
A
Z

hold on
plot(epsilon_ciste,R_ciste)  
  


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: