Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18POM
Document Actions

18POM

by Šleichrt Jan last modified 2017-02-22 13:01

Pokročilé materiály

Kód předmětu: 18POM
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 4
Rozsah výuky: 0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 4 čeština DOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Cvičení: Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Klíčová slova: Materiály pro speciální technické použití, pokročilé materiály, materiály pro automobilový a letecký průmysl.

Anotace

Kurz rozvíjející poznatky z úvodní přednášky o materiálech. Fyzikálně podrobněji vykládá dynamiku defektů struktury, fázové diagramy binárních soustav a další pojmy. Zabývá se speciálními postupy řízení struktury. Získané poznatky aplikuje na výklad výrobních postupů moderních materiálů pro klíčová průmyslová odvětví.

Cíle

Prohloubení znalostí o mechanismech podmiňujících vlastnosti materiálů. Osvojení si znalosti některých speciálních principů a technologií umožňujících moderní materiály a jejich aplikace.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: