Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18SAT Úloha 7 - vzor
Document Actions

Úloha 7 - vzor

by Daniel Kytýř last modified 2017-02-02 17:44

Souhrn formálních náležitostí pro odevzdání úlohy č. 7 z kapradí. Vzorové vypracovaní a zdrojové soubory.

Po úspěšném vyřešení příkladu ve webovém rozhraní student zašle vykreslení průběhů ohybového momentu na konstrukci e-mailem svému cvičícímu ve formátu PDF. Nejzazší termín pro odevzdání finální verze vykreslení průběhů ohybového momentu je shodný s termínem pro vypracování početní části na kapradí. Úlohu je možné vypracovat v ruce nebo jako elektronický dokument. V obou případech bude úloha obsahovat:
 • záhlaví s číslem příkladu, jménem a číslem skupiny
 • zápatí s číslem stany
 • slovní zadání příkladu
 • schema zadané konstrukce
 • obecné vyjádření reakcí použitých při vyjadřování ohybových momentů
 • obecné vyjádření funkcí ohybových momentů ve všech intervalech upravených do formy finálních polynomů, obecné a číselné vyjádření funkčních hodnot na okrajích těchto intervalů a v místech lokálních extrémů
 • vykreslení průběhů ohybových momentů s vyznačením výše uvedených funkčních hodnot
Není třeba zapisovat celé řešení příkladu. Též není třeba přidávat titulní stranu.


V případě vypracování v ruce:
 • úlohu vypracujte na čistý bílý nepomačkaný papír formátu A4
 • náčrtky vyhotovte tužkou nebo fixem maximalní tloušťky 0.3 mm černé barvy popřípadě barvami doplňkovými
 • texty vyhotovte (kuličkovým) perem či fixem modré nebo černé barvy
 • veškeré texty a popisky musí být čitelné a bez škrtanců
 • ručně vyhotovený dokument bude naskenován (ne vyfocen) s rozlišením minimálně 150 DPI a uložen jako jeden pdf soubor
 • vzor ručně vypracované úlohy naleznete zde

V případě vypracování elektronického dokumentu:
 • pro přípravu elektronické verze dokumentu využijte vhodných softwarových nástrojů dle vlastního uvážení
 • pro tvorbu schémat a vykreslování průběhů doporučujeme využít nástrojů pro vektorovou grafiku
 • při tvorbě obrázků nepoužívejte "free hand drawing", pro tvorbu kót a šipek používejte nástroje k tomu určené
 • pro zápis matematických výrazů důsledně využívejte matematický mód
 • dbejte na správnou typografii, "/" není náhradou zlomkové čáry, "*" není znak pro násobení
 • vzor vypracování elektronického dokumentu naleznete zde
Pro tvorbu vzorového elektronického dokumentu bylo využito programů Xfig a LaTeX. Zdrojové soubory jsou Vám k dospozici stejně jako originály zadání všech úloh.
Files
vzor v ruce   760.3 kB 
vzorové vypracování úlohy v ruce
vzor elektronického dokumentu   36.7 kB 
vzorové vypracování elektronického dokumentu
zdrojové soubory   77.5 kB 
Zdrojové soubory použité pro přípravu elektronického dokumentu
archiv zadaní   446.8 kB 
schemata konstrukcí

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: