Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18STD
Document Actions

18STD

by Vyčichl Jan last modified 2020-09-19 10:16

Seminář z technické dokumentace

Kód předmětu: 18STD
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 0
Rozsah výuky: 0 + 2 hodin týdně
Typ předmětu: volitelný
Semestr|jazyk|obor: 1 čeština společná část studia
Zakončení: zápočet (z)
Přednášky: -
Cvičení: Ing. Jitka Řezníčková, CSc.

Náplň předmětu

Předmět 18STD rozšiřuje a doplňuje předmět 18TED. Řešená problematika je dále prohloubena a procvičena. Technické normy a mezinárodní standardizace, druhy technických dokumentů a zacházení s nimi, pravidla zobrazování a kótování na strojnických a stavebních výkresech, druhy schémat a jejich tvorba, rozměrová a geometrická přesnost součástí, úprava a obsah výkresových listů.

Cíle

Prohloubení a procvičení schopnosti číst technické výkresy a zacházení s technickou dokumentací.

Literatura

 • Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace. Praha 2012, ČVUT
 • Drastík, F. a kol: Strojnická příručka. Praha 2002 až 2015 a aktualizace, Verlag Dashöfer
 • Drastík, F. a kol.: Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. 2. vydání, Ostrava 2002, Montanex
 • Drastík, F.: Technické kreslení I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. Ostrava 2005, Montanex (aktualizované vydání)
 • Drastík, F.: Normativně technická dokumentace. Ostrava 1998, Montanex
 • Drastík, F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. Ostrava 1996, Montanex
 • Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II., Montanex, Ostrava 1995, 1. vydání. 484 s.

Obsah semináře

 • Technické normy a jejich význam.
 • Technické výkresy. Obsah a úprava. Popisová pole. Výkresy ve strojírenství a ve stavebnictví. Čáry na technických výkresech.
 • Všeobecná pravidla zobrazování, promítání. Pravidla technického kreslení, kreslení výkresů ve strojírenství.
 • Rozměrová přesnost strojních součástí. Soustava tolerancí a uložení ISO, nepředepsané mezní úchylky. Předepisování mezních úchylek na výkresech.
 • Charakteristiky povrchu. Předepisování na výkresech.
 • Geometrické tolerance – předepisování a přehled.
 • Výkresy sestavení, seznamy položek. Šroubovaná, nýtovaná a svařovaná spojení – předepisování na výkresech.
 • Výkresy ve stavebnictví, půdorysy, svislé řezy, číslování podlaží a místností, kreslení a předepisování rozměrů oken a dveří, výstupní čáry schodišť, překlady. Čáry na stavebních výkresech.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: