Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18TED
Document Actions

18TED

by vycichl, reznickova — last modified 2049-11-30 11:18

Technická dokumentace

Kód předmětu: 18TED
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 1 + 1 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 1 čeština společná část studia, 1 angličtina společná část studia
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: Ing. Jitka Řezníčková, CSc., Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Cvičení: Ing. Jitka Řezníčková, CSc., Ing. Vít Malinovský, Ph.D.

Náplň předmětu

Technické normy a mezinárodní standardizace, druhy technických dokumentů a zacházení s nimi, pravidla zobrazování a kótování na strojnických a stavebních výkresech, druhy schémat a jejich tvorba, rozměrová a geometrická přesnost součástí, úprava a obsah výkresových listů.

Cíle

Schopnost číst technické výkresy a zacházet s technickou dokumentací.

Literatura

  • Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace. Praha 2012, ČVUT
  • Drastík, F. a kol: Strojnická příručka. Praha 2002 až 2015 a aktualizace, Verlag Dashöfer
  • Drastík, F. a kol.: Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. 2. vydání, Ostrava 2002, Montanex
  • Drastík, F.: Technické kreslení I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. Ostrava 2005, Montanex (aktualizované vydání)
  • Drastík, F.: Normativně technická dokumentace. Ostrava 1998, Montanex
  • Drastík, F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. Ostrava 1996, Montanex
  • Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II., Montanex, Ostrava 1995, 1. vydání. 484 s.

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu 2020 - 2021

  1. Základní podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je odevzdání všech zadaných grafických prací, klasifikovaných nejhůře jako dostatečné. V akademickém roce 2020/2021 budou zadány celkem 3 grafické práce, obálka a skici zadávané během cvičení. Nejpozdější termín odevzdání grafických prací – úterý 19. ledna 2021.
  2. Udělení klasifikovaného zápočtu je dále podmíněno úspěšným absolvováním dvou znalostních testů v průběhu semestru. Konání testů oznámí vyučující s dostatečným předstihem. Neúspěšný test lze po dohodě s vyučujícím maximálně jedenkrát opakovat.
  3. Klasifikovaný zápočet nelze udělit po skončení zkouškového období letního semestru. Výjimku nelze udělit, předmět je nutno zapsat podruhé.

Obsah přednášek pro zimní semestr 2020 - 2021

Téma
Úvod do předmětu.
Vznik technických dokumentů, dokumenty výkresové a textové, zacházení s dokumentací, technické normy a jejich význam.
Technické výkresy. Obsah a úprava. Popisová pole. Výkresy ve strojírenství a ve stavebnictví. Čáry na technických výkresech.
Všeobecná pravidla zobrazování, promítání. Pravidla technického kreslení, kreslení výkresů ve strojírenství.
Rozměrová přesnost strojních součástí. Soustava tolerancí a uložení ISO, nepředepsané mezní úchylky. Předepisování mezních úchylek na výkresech.
Charakteristiky povrchu. Předepisování na výkresech.
Geometrické tolerance - předepisování a přehled.
Výkresy sestavení, seznamy položek. Šroubovaná, nýtovaná a svařovaná spojení - předepisování na výkresech.
Výkresy ve stavebnictví, půdorysy, svislé řezy, číslování podlaží a místností, kreslení a předepisování rozměrů oken a dveří, výstupní čáry schodišť, překlady. Čáry na stavebních výkresech.
Schémata, jejich význam a rozdělení. Schémata elektrotechnická, kinematická a schémata postupu výroby (technologická).

Cvičení

Cvičení začínají ve 39. resp. 40. kalendářním týdnu podle rozvrhu výuky a probíhají vždy jednou za čtrnáct dní.

Grafické práce

V akademickém roce 2020/2021 budou zadány celkem 3 grafické práce, obálka a skici zadávané během cvičení. Nejpozdější termín odevzdání grafických prací – úterý 19. ledna 2021.

Úloha 1: Výkres jednoduché strojní součásti se závitem. Formát A4. Odevzdává se v obálce podle vzoru.

Úloha 2: Výkres konstrukčního provedení spojovacího uzlu kovové konstrukce. Formát A3 přeložený na A4.

Úloha 3: Výkres půdorysu domu podle zadání. Formát A3 přeložený na A4.

Další informace

Veškeré informace jsou postupně převáděny na portál moodle.cvut.cz - https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=3961

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: