Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 21TML1
Document Actions

21TML1

by Šleichrt Jan last modified 2020-10-05 09:05

Technologie a materiály v letectví

Kód předmětu: 21TML1
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 1
Rozsah výuky: 2 + 1 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 1 čeština Technologie údržby letadel
Zakončení: klasifikovaný zápočet
Přednášky: Ing. Jaroslav Valach Ph.D.
Cvičení: Ing. Michaela Neuhäuserová,

Karta předmětu v pdf

MOODLE

Výuka předmětu probíhá společně s předmětem Materiály (18MTY), ze kterého vychází.

Náplň předmětu

 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • základní zkoušky mechanických vlastností materiálů
 • hlavní třídy materiálů
 • vliv zpracování na užitné vlastnosti materiálu
 • defektoskopie
 • degradační mechanismy v materiálech

Cíle

Absolvent získá základní přehled o technicky významných materiálech (kovy, polymery, keramika a kompozity) založený na konzistentním výkladu od atomárních vazeb po praktické postupy při technickém zpracování a výrobě materiálů v rozsahu základního kurzu nauky o materiálu. Porozumí hlavním mechanickým vlastnostem materiálů důležitým pro inženýrskou praxi a bude seznámen se způsobem jejich měření prostřednictvím hlavních zkoušek mechanických vlastností, s nimiž se též prakticky seznámí.

Literatura

 1. V. Machek: Struktury kovových materiálů. 1. část. Vydavatelství ČVUT 2013
 2. V. Machek: Vlastnosti a zkoušení kovových materiálů. 2. část. Vydavatelství ČVUT 2014
 3. V. Machek: Speciální kovové materiály. 3. část. Vydavatelství ČVUT 2014
 4. V. Machek: Výroba a zpracování ocelí a litin. 4. část. Vydavatelství ČVUT 2014
 5. J. Pluhař: Nauka o materiálu: laboratorní cvičení. Vydavatelství CVUT 1988
 6. W.D. Callister, Jr.: Materials science and engineering: an introduction. John Wiley & Sohns 2000
 • Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu I., CERM, ISBN 80-7204-283-1
 • Organizace nekontaktní formy výuky

  Studenti jsou povinni sledovat aktuální informace poskytované vyučujícímu předmětu prostřednictvím e-mailu a MS Teams.

  Více informací o organizaci předmětu zde.

  Záznamy z přednášek a ostatní podkladové materiály jsou k dispozici na Moodlu na adrese: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=4457

  Další informace


  Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

  This site conforms to the following standards: