Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618SZPP
Document Actions

K618SZPP

by Vyčichl Jan last modified 2013-03-15 07:59

Seminář z pružnosti a pevnosti

Kód předmětu: 18SZPP
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 0
Rozsah výuky: 0 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: volitelný
Semestr|jazyk|obor: 3 čeština společná část studia, 3 čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení: zápočet (z)
Cvičení: Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

Klíčová slova: zatížení, normálové napětí, smykové napětí, ohybová čára nosníku, volné kroucení, stabilita, prutu, kritické břemeno

Anotace

Prostý tah a tlak. Prostý ohyb. Smykové napětí při ohybu. Návrh a posouzení průřezu prutu. Ohybová čára prutu. Volné kroucení. Kombinovaná namáhání. Návrh a posouzení na vzpěr.

Cíle

Návrh a posouzení nosníku a prutové konstrukce v pružném oboru.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: