Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618SZST
Document Actions

K618SZST

by Vyčichl Jan last modified 2013-03-15 08:00

Seminář ze statiky

Kód předmětu: 18SZST
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 0
Rozsah výuky: 0 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: volitelný
Semestr|jazyk|obor: 2 čeština společná část studia, 2 čeština PIL Profesionální pilot - 3708R030, 2 čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení: zápočet (z)
Cvičení: Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

Klíčová slova: geometrie sil, vazba, reakce, zatížení, nosník, složená soustava, prutová soustava, virtuální práce, vláknové polygony

Anotace

Obecná soustava sil v rovině a v prostoru. Reakce hmotných objektů a složených soustav. Vnitřní síly na staticky určitém nosníku a jednoduchém rámu. Užití principu virtuálních prací pro výpočet reakcí staticky určité soustavy. Určení osových sil v prutových soustavách - metoda styčných bodů a průsečná metoda. Geometrie ploch průřezu. Rovinné vláknové polygony.

Cíle

Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí v dopravě, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: