Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618Y1AM
Document Actions

K618Y1AM

by Admin last modified 2013-02-27 22:09

Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka

Kód předmětu: 18Y1AM
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 5 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.

Klíčová slova: anatomie člověka, svalově-kosterní soustava, dopravní nehoda, úraz, biomechanika, implantát, ochranné prvky, bezpečnost v dopravě

Anotace

Přehled tkání. Stavba a růst kostí. Kloubní spojení kostí. Remodelace kostní tkáně. Stavba svalů. Nervový a oběhový systém. Struktura a biomechanika svalově-kosterní soustavy. Poškození lidských orgánů a svalově-kosterní soustavy při dopravních nehodách. Mobilita poškozeného člověka a jeho terapie a rehabilitace. Implantáty lidských kloubů a jejich materiály. Podmínky pro bezpečnost člověka v dopravě, ochranné pomůcky.

Cíle

Základní znalost anatomie člověka. Získané znalosti umožní řešit a posoudit jednoduché bimechanické problémy v dopravě, např. příčiny úrazů, optimalizaci ochranných pomůcek a vypracování bezpečnostních předpisů.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: