Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618Y1D1
Document Actions

K618Y1D1

by Admin last modified 2013-02-27 22:10

Dynamika dopravních cest a prostředků 1

Kód předmětu: 18Y1D1
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 5 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

Klíčová slova: kmitání, vícehmotová soustava, dynamická interakce, vibroizolace, tlumiče, experimentální dynamika, výpočtové modelování

Anotace

Základy teorie a výpočty kmitání vícehmotových soustav. Dynamický model vozidla a interakce s dopravní cestou. Kritéria přípustnosti kmitání konstrukcí. Účinky kmitání na člověka. Vibroizolace a tlumiče dynamických účinků. Experimentální metody v dynamice. Aplikace metody konečných prvků a využití počítačů v dynamice konstrukcí.

Cíle

Posouzení dynamických účinků vozidla na konstrukci, analýza konstrukce na dynamické účinky, přehled o dynamických zkouškách.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: