Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618Y1EV
Document Actions

K618Y1EV

by Vyčichl Jan last modified 2013-03-15 08:00

Experimentální metody a výpočtové modelování

Kód předmětu: 18Y1EV
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 4 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Klíčová slova: experimentální metody v mechanice, numerické metody, analýza napětí, metoda konečných prvků

Anotace

Veličiny měřené na konstrukcích. Principy tenzometrického vyšetřování napjatosti. Fotoelasticimetrie, experimentální metody v dynamice konstrukcí. Základní principy a orientace v programech pro napěťovou analýzu konstrukcí. Numerické metody mechaniky, metoda konečných prvků. Tvorba geometrie modelu. Dělení konstrukce na elementy. Typy elementů dle použití. Okrajové podmínky. Materiály a jejich charakteristiky. Řešení úlohy.

Cíle

Seznámení s experimentálními metodami používanými pro stanovení napjatosti konstrukcí. Praktické seznámení s metodami tenzometrie, fotoelasticimetrie, měření zrychlení v dynamice konstrukcí. Numerické metody mechaniky. Orientace v prostředí výpočtových programů. Schopnost navrhování a posuzování konstrukcí a interpretace výsledků analýzy.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: