Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618Y1MT
Document Actions

K618Y1MT

by Admin last modified 2013-02-27 22:11

Materiály technické praxe

Kód předmětu: 18Y1MT
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 4 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Klíčová slova: technické materiály, užitné vlastnosti, konstitutivní vztahy, výběrové diagramy

Anotace

Systematický přehled hlavních skupin konstrukčních materiálů používaných technickou praxí. Rozdělení a srovnání jejich užitných vlastností. Výběrové postupy pro efektivní použití materiálů v konstrukcích. Mimo tradičních inženýrských materiálů jako jsou kovy, dřevo, beton a kompozity budou také představeny perspektivní materiály a moderní přístupy jejich aplikace.

Cíle

Orientace ve vlastnostech technických materiálů a v jejich výběru pro konkrétní aplikace.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: