Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618Y1P1
Document Actions

K618Y1P1

by Admin last modified 2013-02-27 22:12

Projektování konstrukcí 1

Kód předmětu: 18Y1P1
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 4 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: doc. Ing. Michal Micka, CSc.

Klíčová slova: silová a deformační metoda, výpočet rovinného rámu a roštu, nosník na pružném podkladu, statické působení stěn, desek a skořepin

Anotace

Přetvoření rovinného prvku, virtuální práce. Silová metoda. Výpočet rámu silovou metodou. Deformační metoda. Výpočet rámu deformační metodou. Výpočet jednoduchého rovinného roštu. Nosník na pružném Winklerově. Výpočet nosníku na pružném podkladu. Základy matematické pružnosti. Stěna jako konstrukční prvek. Deska jako konstrukční prvek. Statické působení skořepin. Příklad výpočtu.

Cíle

Získání základních znalostí z výpočtu staticky neurčitých nosníkových a rámových konstrukcí, výpočtu nosníku na pružném podkladu. Pochopení statického působení stěn, desk a skořepin.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: