Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618Y1SN
Document Actions

K618Y1SN

by Admin last modified 2013-02-27 22:13

Staticky neurčité konstrukce

Kód předmětu: 18Y1SN
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 5 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: doc. Ing. Michal Micka, CSc.

Klíčová slova: silová a deformační metoda, výpočet rovinného rámu a roštu, nosník na pružném podkladu, základy matematické pružnosti, desková a stěnová rovnice, metody řešení desek a stěn, statické působení skořepin

Anotace

Přetvoření rovinného prvku, virtuální práce. Silová metoda. Výpočet rámu silovou metodou. Deformační metoda. Výpočet rámu deformační metodou. Výpočet jednoduchého rovinného roštu. Nosník na pružném Winklerově. Výpočet nosníku na pružném podkladu. Základy matematické pružnosti. Stěnová rovnice, metody řešení. Desková rovnice, metody řešení. Statické působení skořepin. Příklady výpočtu.

Cíle

Získání základních znalostí z výpočtu staticky neurčitých nosníkových a rámových konstrukcí, výpočtu nosníku na pružném podkladu. Užití základních metod výpočtu desek, stěn a cylindrických skořepin.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: