Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618Y1UK
Document Actions

K618Y1UK

by Vyčichl Jan last modified 2013-02-27 22:14

Úvod do kolejových vozidel

Kód předmětu: 18Y1UK
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 5 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

Klíčová slova: kolejová vozidla, rychlostní charakteristiky, jízdní cyklus, koncepce vozidel a pohonu

Anotace

Základní charakteristiky a parametry kolejových dopravních systémů - železnice a MHD. Základy trakční mechaniky kolejových vozidel - pohybová rovnice vlaků a jednotek. Jízdní odpory a traťové odpory kolejových vozidel. Odpor ze zrychlení. Trakční a energetické výpočty jízdy vlaků. Jízdní cyklus vozidla. Trakční charakteristiky vozidel s hydromechanickým, hydrodynamickým a elektrickým přenosem výkonu. Koncepce vozidel a jejich pohonů.

Cíle

Získání základních informací o trakčních charakteristikách kolejových vozidel. Hodnocení jízdního cyklu vozidla a koncepčních řešení vozidel a jejich pohonů.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: