Personal tools
You are here: Home Výuka Doktorské studium K618APP
Document Actions

K618APP

by Admin last modified 2009-02-12 13:47

Aplikovaná pružnost a pevnost

Kód předmětu: K618APP
Studium: doktorské
Studijní program: P 3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích
Skupina předmětů: volitelné pro obor D
Počet hodin: -
Počet kreditů: -
Ukončení: zkouška
Garant předmětu: Jíra

Anotace

Rovinná napjatost a deformace. Nosné stěny, stěnová rovnice, okrajové podmínky, metody řešení. Desky, předpoklady řešení, desková rovnice, okrajové podmínky, metody řešení. Skořepiny, membránová a ohybová teorie. Ploché skořepiny. Rotačně symetrické skořepiny (potrubí, tlakové nádoby, nádrže). Stabilita válcových skořepin. Pružnoplastický stav a plastický stav ohýbaných nosníků. Reziduální napětí po úplném odtížení. Podstata porušování materiálů a kritéria pevnosti.

Další informace

nejsou k dispozici


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: