Personal tools
You are here: Home Výuka Doktorské studium K618BBD
Document Actions

K618BBD

by Admin last modified 2009-02-12 13:47

Biomechanika člověka a bezpečnost v dopravě

Kód předmětu: K618BBD
Studium: doktorské
Studijní program: P 3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích
Skupina předmětů: volitelné pro obor T + D
Počet hodin: -
Počet kreditů: -
Ukončení: zkouška
Garant předmětu: Jíra

Anotace

Lidský skelet, rozlišení tkání. Aktivní a pasivní funkce pohybového ústrojí. Stavba a růst kostí. Mechanické vlastnosti kostí (pružnost, pevnost, houževnatost, vazkopružnost, rázové a dynamické namáhání, únava apod.). Spojení kostí. Remodelace kostní tkáně. Nervový a oběhový systém. Vnitřní orgány. Struktura a mechanika svalově-kosterní soustavy. Dysfunkce a poškození lidských orgánů a svalově-kosterní soustavy a jejich příčiny. Přehled implantátů, biomechanika svalově-kosterní soustavy s implantáty. Mobilita poškozeného člověka, jeho terapie a rehabilitace. Lidský faktor a příčiny dopravních nehod. Příčiny a typy poranění v dopravním procesu. Podmínky bezpečnosti lidského jedince a ochranné prostředky v dopravě. Aplikace experimentů a výpočtového modelování v biomechanice.

Další informace

nejsou k dispozici


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: