Personal tools
You are here: Home Výuka Doktorské studium K618ZKM
Document Actions

K618ZKM

by Admin last modified 2009-02-12 13:47

Zkušební metody konstrukcí a materiálů

Kód předmětu: K618ZKM
Studium: doktorské
Studijní program: P 3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích
Skupina předmětů: volitelné pro obor T + D
Počet hodin: -
Počet kreditů: -
Ukončení: zkouška
Garant předmětu: Jíra

Anotace

Účel a úloha experimentálního ověřování provozuschopnosti a spolehlivosti mechanických soustav a materiálů. Vztah výpočtového a experimentálního modelování. Hybridní metoda Veličiny a jevy sledované experimentálně. Modelová podobnost. Měřící linka, snímače mechanických veličin. Tenzometrická měření. Fotoelasticimetrie. Měření mechanických charakteristik materiálů. Diagnostika konstrukčních soustav. Měření deformačních procesů na reálných konstrukcích a modelech. Chyby měření. Metody vyhodnocování experimentů.

Další informace

nejsou k dispozici


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: