Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium
Document Actions

Magisterské studium

by Admin last modified 2018-10-01 09:59

Předměty navazujícího magisterského studia vyučované na K618.

Povinné předměty

Kód
Předmět
Doporučený
semestr
Jazyk Pro obory Forma studia Rozsah
výuky
Počet
kreditů
Zakončení
18GES Geomechanika a zakládání staveb 1 čeština DS prezenční 2 + 1 / - 4 z, zk
18STC Speciálni materiály a technologie 3, zimní čeština, english IS, ERASMUS prezenční 2 + 0 / - 2 kz
18TAM Teoretická a aplikovaná mechanika 2
čeština DS prezenční 2 + 0 / - 2
zk
18TIK Teorie inženýrských konstrukcí 1
čeština DS prezenční 2 + 1 / - 4 z, zk

Povinně volitelné předměty

Kód
Předmět
Doporučený
semestr
Jazyk Pro obory Forma studia Rozsah
výuky
Počet
kreditů
Zakončení
18Y2D2 Dynamika dopravních cest a prostředků 2 2
čeština všechny obory prezenční 2 + 0 / - 2 kz
18Y2FZ Fyzikální základy vlastností materiálů
3 čeština všechny obory prezenční 2 + 0 / - 2
kz
18Y2MP Metoda konečných prvků a její aplikace 2, letní čeština, angličtina všechny obory, ERASMUS prezenční 2 + 0 / - 2
kz
18Y2SD Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody 3
čeština všechny obory prezenční 2 + 0 / - 2
kz
18Y2UB Úrazová biomechanika a bezpečnost 2 čeština všechny obory prezenční 2 + 0 / - 2
kz
18Y2VC Výpočtová mechanika v dopravě 2 čeština všechny obory prezenční 2 + 0 / - 2
kz

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: