Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618AMC
Document Actions

K618AMC

by Vyčichl Jan last modified 2013-02-27 19:51

Anatomie a mobilita člověka

Kód předmětu: 18AMC
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 3
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 1 čeština BD Bezpečnost dopravních prostředků a cest - 3708T040
Zakončení: zkouška (zk)
Přednášky: doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.

Klíčová slova: Anatomie člověka, svalově-kosterní soustava, dopravní nehoda, úraz, biomechanika, bezpečnost v dopravě.

Anotace

Systém lékařských věd, život a jeho charakteristika. Orientace na lidském těle, topografická anatomie povrchu těla. Přehled tkání. Stavba a růst kostí. Kloubní spojení kostí. Stavba svalů. Nervový a oběhový systém. Struktura a mechanika svalově-kosterní soustavy. Dysfunkce a poškození lidských orgánů při dopravních nehodách. Mobilita poškozeného člověka, terapie, rehabilitace. Podmínky pro bezpečnost člověka v dopravě, ochranné pomůcky.

Cíle

Získání informací o anatomii a stavbě lidského těla z hlediska mechaniky a dynamiky. Použití těchtno znalostí při analýze poškození těla v případě havárií apod.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: