Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618STC
Document Actions

K618STC

by Vyčichl Jan last modified 2013-02-27 18:23

Speciální materiály a technologie

Kód předmětu: 18STC
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 3 angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004 zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Klíčová slova: Materiály funkční a multifunkční, polovodiče, keramické materiály, nanotechnologie, kompozit

Anotace

Základní pojmy a rozdělení materiálů. Polovodiče. Keramické materiály. Polymery. Zvláštní druhy ocelí. Vlastnosti a použití kompozitních materiálů.

Cíle

Získat předmět o speciálních materiálech, zvláštní druhy ocelí, kompozity, polymery, keramika.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: