Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618TAM
Document Actions

K618TAM

by Vyčichl Jan last modified 2017-03-01 16:22

Teoretická a aplikovaná mechanika

Kód předmětu: 18TAM
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 2 čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009, 2 čeština PL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
Zakončení: zkouška (zk)
Přednášky: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

Klíčová slova: podmínky plasticity, pružnoplastický stav těles, plastický stav těles, lomová mechanika, faktor intenzity napětí, únavový proces

Anotace

Základy teorie plasticity. Podmínky plasticity. Pružnoplastický a plastický stav tělesa. Spolehlivost a životnost konstrukcí. Klasifikace poruch. Lomový proces. Pole napětí a deformací v okolí vrubu. Faktor intenzity napětí. Lomová houževnatost. Energetické metody. Hnací síla trhliny. Otevření trhliny. Únavové vlastnosti materiálu. Dimenzování na únavu.

Cíle

Zvládnutí základů teorie plasticity a výpočtů konstrukcí s uvážením plasticity. Znalost základů lomové mechaniky a únavových procesů s výpočtovými metodami.

Doporučená literatura

Title   Pružnost, pevnost, plasticita: pro stud. fak. stavební, Volume 3
Authors Jiří Šejnoha, Václav Kufner
Publisher       ČVUT, 1990
ISBN    8001003655, 9788001003657

Title   Pružnost, pevnost, plasticita: určeno pro stud. fak. stavební
Authors Jiří Šejnoha, Jitka Bittnarová
Edition 2
Publisher       České vysoké učení technické, 1989
ISBN    8001001393, 9788001001394

Title   Plasticity theory
Maxwell Macmillan international editions in engineering
Author  Jacob Lubliner
Publisher       Macmillan, 1990
Original from   the University of California
Digitized       23 May 2008
ISBN    0023721618, 9780023721618
Length  495 pages

All Authors / Contributors:     Jiri Kunz; Ceske vysoke uceni technicke v Praze. Jaderna a fyzikalne inzenyrska fakulta.
ISBN:   800102248X 9788001022481
Notes:  Vydavatel: Ceske vyskoke uceni technicke v Praze, Fakulta jaderna a fyzialne inzenyrska ́
Author:         Jiri Kunz
Description:    260 s. : il. ; 21 cm

Odkazy na volně dostupnou literaturu


http://fast10.vsb.cz/lausova/pruznost.pdf
http://fast10.vsb.cz/krejsa/pruznost.htm


http://student.chytrak.cz/unava/09%20K-koncepce.pdf
http://hutar.wz.cz/lomovka/08.pdf
http://people.fsv.cvut.cz/~pkabele/YNAK/
http://fast10.vsb.cz/lausova/
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41136


http://ksm.fsv.cvut.cz/~sejnom/download/pm10_tisk.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/modules/frac.pdf
http://www.mate.tue.nl/~piet/edu/frm/pdf/frmsyl1213.pdf
http://civil.colorado.edu/~saouma/Lecture-Notes/lecfrac.pdf


Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: