Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618Y2D2
Document Actions

K618Y2D2

by Vyčichl Jan last modified 2013-02-27 18:24

Dynamika dopravních cest a prostředků 2

Kód předmětu: 18Y2D2
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 2 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

Klíčová slova: kmitání soustav, výpočtový model, dynamické účinky vozidel, dynamické účinky na konstrukční soustavy, nerovnost jízdní dráhy

Anotace

Analýza silových účinků mezi vozidlem a dopravní cestou a jejich vlivu na napjatost a deformaci prvků konstrukce vozidla nebo chování dopravní cesty. Tvorby dynamických modelů vozidel a dopravní cesty. Kmitání soustav s konečným počtem stupňů volnosti. Metody konstant tuhosti a konstant poddajnosti. Dynamické výpočty konstrukčních soustav. Kritéria přípustnosti kmitání. Aplikace MKP v programu ANSYS LS DYNA pro dynamické výpočty.

Cíle

Zvládnutí dynamických výpočtů konstrukčních soustav s konečným počtem stupňů volnosti v dopravě.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: