Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618Y2FZ
Document Actions

K618Y2FZ

by Vyčichl Jan last modified 2013-02-27 18:25

Fyzikální základy vlastností materiálů

Kód předmětu: 18Y2FZ
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 3 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Klíčová slova: degradační procesy, porušování materiálů, lomová mechanika, únava, tečení

Anotace

Na základě vnitřní struktury a povahy vazeb je vyloženo pružné chování materiálu a jeho maximální pevnost. Idealizovaný model je rozvíjen přidáním různých typů poruch, působícího zatížení a prostředí k výkladu rozhodujících porušovacích mechanismů - úrovni reálné pevnosti podmíněné vnitřními defekty, křehkému i tvárnému lomu, únavě i tečení. Způsoby porušování jsou diskutovány jako výzva, na kterou technika odpovídá designem moderních materiálů.

Cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s mikrostrukturním a vazebným výkladem vlastností a forem poškození materiálů. Na základě osvojené látky bude posluchač schopen posoudit, jaké způsoby poškození lze očekávat při daných provozních podmínkách inženýrského díla, identifikovat kritická místa.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: