Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618Y2SD
Document Actions

K618Y2SD

by Vyčichl Jan last modified 2013-02-27 19:52

Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody

Kód předmětu: 18Y2SD
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 3 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: doc. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

Klíčová slova: experiment, modelová podobnost, diagnostika, tenzometr, fotoelasticimetrie, zbytkové pnutí, spolehlivost, životnost, certifikace

Anotace

Teorie spolehlivosti. Mezní stav únosnosti a použitelnosti. Diagnostika konstrukčních prvků a soustav. Vady materiálů a výrobků. Experimentální sledování veličin a mechanických jevů. Modelová podobnost. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. Optické metody. Tenzometrie. Experimentální určování zbytkových pnutí. Chyby měření. Vyhodnocování experimentů.

Cíle

Znalost vybraných experimentálních metod a aplikace metod zkoušení materiálů a konstrukcí v dopravě.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: