Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618Y2UB
Document Actions

K618Y2UB

by Vyčichl Jan last modified 2013-02-27 18:26

Úrazová biomechanika a bezpečnost

Kód předmětu: 18Y2UB
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 2 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.

Klíčová slova: anatomie člověka, lékařská diagnostika, dopravní nehoda, úraz, biomechanika, výpočtové modelování, ochranné prvky, bezpečnost v dopravě

Anotace

Anatomie člověka. Biomechanika svalově-kosterního systému člověka. Metody lékařské diagnostiky - RTG, CT, MRI, US. Dynamika a faktory úrazových dějů. Poranění chodců. Poranění při nehodách v silničním, železničním a leteckém provozu. Analýza fyzikálních procesů při úrazech z hlediska biomechaniky. Principy léčby a rehabilitace. Ochranné pomůcky a bezpečnostní opatřeni pro snížení důsledků dopravní nehody.

Cíle

Znalost základů biomechaniky, analýzy příčin a následků při dopravních nehodách a způsobů snižování důsledků dopravních nehod pomocí technických a legislativních opatření.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: