Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618Y2VC
Document Actions

K618Y2VC

by Vyčichl Jan last modified 2013-03-01 08:30

Výpočtová mechanika v dopravě

Kód předmětu: 18Y2VC
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinně volitelný
Semestr|jazyk|obor: 2 čeština všechny obory
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: doc. Ing. Michal Micka, CSc.

Klíčová slova: metoda konečných prvků, numerické výpočty konstrukcí

Anotace

Princip virtuálních prací a variační principy v MKP. Prutové, plošné a prostorové konstrukce v MKP. MKP ve statice a v dynamice dopravních soustav. Pružný, pružnoplastický materiál a vazkopružný materiál. MKP v problémech biomechaniky. Numerická analýza úloh v programu ANSYS na příkladech.

Cíle

Osvojení základů metody konečných prvků pro analýzu napětí a deformace. Získání praktických znalostí s výpočetními programy ANSYS a ANSYS LS DYNA při analýze stavu napětí a deformace částí dopravních vozidel a staveb, interakce vozidel s okolím.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: