Personal tools
You are here: Home Mezinárodní konference ExNum 2016
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Mezinárodní konference ExNum 2016

by Šleichrt Jan last modified 2016-09-26 16:23

International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences

Mezinárodní konference ExNum 2016

Exkurze do hlavního závodu Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi

Ve dnech 18 až 21.9.2016 se v Konferenčním centru Akademie věd ČR na zámku Liblice uskutečnila mezinárodní konference ExNum 2016 - International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Science zaměřující se především na mladé výzkumníky (magisterské a postgraduální studenty) působících v oboru experimentální a výpočtové mechaniky. Konferenci přímo navazující na tradiční česko-německá/německo-česká bilaterální symposia založená prof. Karl-Hans Laermannem a prof. Stanislavem Holým v roce 1985 měl tu čest spolupořádat naš Ústavem mechaniky a materiálů K618. O tom, že se jednalo o velmi úspěšnou akci svědčí na 30 konferenčních příspěvků od účastníků z pěti zemí, 3 vyzvané přednášky mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a hodnotné vědecké diskuze mezi mladými výzkumníky. Sborník konference bude otištěn v recenzovaném časopise Acta Polytechnica Proceedings. Elektronická verze je k nalezení na adrese www.itam.cas.cz/exnum2016/download/exnum2016_book_of_Abstracts.pdf.

Více informací, včetně fotogalerie, jsou na oficiálních stránkách konference www.itam.cas.cz/exnum2016/.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: