Personal tools
You are here: Home Lidé Tomáš Doktor K618MRI1
Document Actions

K618MRI1

Materiály 1, seznam studentů, zadání semestrální práce, plnění požadavků k udělení zápočtu
Informace ke cvičení by Tomáš Doktor — last modified 2014-10-01 14:12
podmínky udělení zápočtu, organizace cvičení, zadání laboratorních úloh, zadání samostatných úloh
Náležitosti laboratorního protokolu by Tomáš Doktor — last modified 2014-10-01 13:41
Vzorový laboratorní protokol z tahové zkoušky
Ukázka vyhodnocení laboratorní úlohy 1 by Tomáš Doktor — last modified 2014-10-01 14:27
Cvičná data, vzorové vyhodnocovací skripty pro MatLab a Octave, vzorový protokol v jazyce LaTeX
Informace ke zkoušce by Tomáš Doktor — last modified 2014-10-01 13:39
Okruhy zkouškových otázek, vzorové písemky
skupina 1 35 by Tomáš Doktor — last modified 2015-01-22 09:09
úterý** 9:45 - 11:15
skupina 1 37 by Tomáš Doktor — last modified 2015-01-26 08:48
úterý** 8:00 - 9:30
skupina 1 98 by Tomáš Doktor — last modified 2015-01-21 07:29
úterý* 9:45 - 11:15
skupina 1 99 by Tomáš Doktor — last modified 2015-02-06 15:38
úterý* 8:00 - 9:30
Naměřená data - tahová zkouška by Tomáš Doktor — last modified 2014-10-24 11:51
záznam hodnot uložených zatěžovacím strojem při tahové zkoušce

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: