Personal tools
You are here: Home Lidé Tomáš Doktor K618MTY
Document Actions

K618MTY

Materiály, seznam studentů, zadání semestrální práce, plnění požadavků k udělení zápočtu
skupina 1 33 by Tomáš Doktor — last modified 2016-01-23 09:44
čtvrtek** 13:15 - 14:45
skupina 1 34 by Tomáš Doktor — last modified 2016-01-23 09:46
čtvrtek* 13:15 - 14:45
skupina 1 38 by Tomáš Doktor — last modified 2016-01-23 09:47
čtvrtek** 11:30 - 13:00
skupina 1 39 by Tomáš Doktor — last modified 2016-01-23 09:50
čtvrtek* 11:30 - 13:00
Karta předmětu 18MTY by Tomáš Doktor — last modified 2015-10-09 12:06
 
Požadavky na e-mailovou komunikaci by Tomáš Doktor — last modified 2015-10-09 12:49
Pokyny k tomu, jakým způsobem se mnou budete komunikovat s využitím e-mailu. Prosím o dodržování těchto jednoduchých pravidel, šetří to čas mně i Vám.
Pokyny pro odevzdávání laboratorních a samostatných úloh by Tomáš Doktor — last modified 2015-10-09 12:51
Pokyny shrnující, jakým způsobem budou konzultovány a odevzdávány laboratorní a samostatné úlohy.
Vzorové vypracování laboratorní úlohy by Tomáš Doktor — last modified 2015-10-09 12:54
Složka obsahující vzor a pokyny pro vypracování laboratorních úloh a zdrojové skripty pro vyhodnocení pomocí MATLABu a OCTAVE.
Obrázek k samostatné úloze 5 by Tomáš Doktor — last modified 2015-10-09 12:54
Rovnovážný binární diagram soustavy Sn-Pb.
Informace ke zkoušce by Tomáš Doktor — last modified 2015-10-09 12:55
Složka obsahující vzorové zadání písemné části zkoušky z MTY a zasedací pořádek při zkouškách v místnosti F114.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: