Personal tools
You are here: Home Lidé Tomáš Doktor senat
Document Actions

Kandidáti do AS FD a AS ČVUT

by Tomáš Doktor last modified 2016-11-29 17:14

Chceme, aby naše alma mater překonala těžké časy jako atraktivní technická fakulta. Již nyní se o to snažíme ve výuce, výzkumu i rozvoji fakulty. Chceme k tomu přispět i prací v AS FD.

Náš program vychází z dlouholetých zkušeností (11 + 7 + 5 let) v roli studentů i vyučujících na FD i z výzkumné a vývojové práce mimo FD. Je založen na tom, co bychom v AS chtěli podporovat, a co je reálné v mezích jeho pravomocí. Akademický senát je samosprávný orgán s omezenou formální silou. Přesto dokáže mnoho i nad rámec svých formálních možností.

Pedagogika

Podpoříme udržení tradičních studijních oborů fakulty.

Jak: AS schvaluje podmínky přijímacího řízení a vyjadřuje se k akreditacím.

Proč: Zužování nabídky oborů není cestou k rozvoji fakulty a ani přílišná rozevlátost se neosvědčila.

Věda a výzkum

Dohlédneme na složení vědecké rady.

Jak: AS uděluje děkanovi souhlas se jmenováním členů Vědecké rady.

Proč: Vědecká rada se vyjadřuje k akreditacím, koná habilitační řízení nebo schvaluje školitele a jen lidé se skutečnou vědeckou zkušeností by měli tyto oblasti posuzovat.

Podpoříme publikační činnost doktorandů.

Jak: Nad rámec formálních pravomocí AS budeme nabádat k veřejnému vyhodnocení aktivity doktorandů podle nově zavedené metodiky.

Proč: Výchova doktorandů je důležitým pilířem rozvoje fakulty. Na FD to platí o to více, neboť akademičtí pracovníci se často rekrutují z jejích absolventů. Proto je třeba, aby drželi krok s vývojem svých oborů a měli co předávat novým studentům.

Rozvoj

Přispějeme k vytvoření skutečného plánu rozvoje, nikoli jen formální strategie.

Jak: Při schvalování strategického plánu rozvoje FD budeme nabádat k jeho sestavení v součinnosti děkanátu, ústavů a AS.

Proč: Oficiální strategický plán (jaký fakulta sestavuje povinně) je široký a obecný (a musí takový být, aby si neuzavřela cestu k rozvojovým prostředkům). Vedle něj je ale potřeba mít opravdový plán rozvoje ústavů, laboratoří a studijních oborů, na kterém bude možné stavět při tvorbě projektových žádostí.

Řízení fakulty

Podpoříme silného a orientovaného děkana a kompetentní proděkany.

Jak: Na podzim 2017 bude AS vybírat kandidáta na děkana FD. Po jeho jmenování bude AS schvalovat navržené proděkany.

Proč: Fakultu nevnímáme jen jako volný svazek ústavů. Potřebuje činný děkanát s fungujícími týmy pracovníků, za jejichž práci zodpovídají příslušní proděkani, případně tajemník. Ze všeho nejvíce však potřebuje děkana schopného odolávat nátlakovým skupinám stojícím mimo standardní akademickou řídicí strukturu.

AS FD

Podpoříme omezení tajného hlasování pouze na případy dané VŠ zákonem (hlasování o osobách).

Jak: AS bude měnit svůj jednací řád při změnách fakultní legislativy nutných po novele VŠ zákona.

Proč: Skrývat svůj postoj před akademickou obcí, kterou chceme zastupovat, je hanebné.

Kandidáti

Tomáš Doktor

 • zástupce vedoucího Ústavu mechaniky a materiálů
 • pedagogické aktivity: výuka 5 předmětů bakalářského studia, vedení 2 studentských projektů
 • výzkumné aktivity: člen řešitelského týmu několika grantů (4x GA ČR, 3x SGS), 40 záznamů ve Scopusu, H-index 4, 1 registrovaný prototyp
 • rozvojové aktivity: práce na fakultních projektových žádostech do výzev programu OP VVV, činnost ve fakultní pracovní skupině pro vzdělávací oblast Doprava
 • služba komunitě: člen AS ČVUT (od 10/2016 místopředseda), práce v legislativní komisi AS ČVUT, člen organizačního nebo vědeckého výboru 4 konferencí
 • studentské aktivity: člen ISC ČVUT (pobočka Erasmus Students Network, 2008-2009), reprezentant FD v univerzitním závodě dračích lodí (2x 3. místo, 1x 2. místo)
 • osobní aktivity: strom zasazen, dům postaven, syn Štěpán (narozen 2016)

Nela Krčmářová

(dříve Fenclová)

 • studentka 2. ročníku doktorského studia (obor D)
 • pedagogické aktivity: výuka dvou předmětů bakalářského studia, vedení studentského projektu, vedení 1 diplomové a 1 bakalářské práce
 • výzkumné aktivity: členka řešitelského týmu několika projektů (GA ČR, TA ČR, Evropská komise, SGS), 3 záznamy ve Scopusu, 1 registrovaný prototyp
 • studijní zkušenosti: absolventka FD (obory DS a ID), roční pobyt na TU Hamburg, diplomová práce navržena na Cenu Wernera von Siemense
 • rozvojové aktivity: spolupráce na fakultních projektech výzev OP VVV
 • studentské aktivity: reprezentantka FD v univerzitním závodě dračích lodí (1x 3. místo, 1x 2. místo), spolupráce na studentském DoD (2015, 2016)

Jan Šleichrt

 • student 1. ročníku doktorského studia (obor D)
 • studijní zkušenosti: absolvent FD (obory DOS a DS), držitel ceny prof. Jaroslava Vlčka
 • pedagogické aktivity: výuka předmětu Materiály v bakalářském studiu, spolupráce na IP projektu na rozvoj laboratoří FD
 • výzkumné aktivity: člen řešitelského týmu výzkumných projektů (1x GA ČR, 1x TA ČR, 1x SGS), 3 záznamy ve Scopusu, 3 registrované prototypy
 • služba komunitě: člen organizačního výboru dvou konferencí
 • studentské aktivity: reprezentant FD v univerzitním závodě dračích lodí (2x 3. místo, 1x 2. místo), spolupráce na studentském DoD (2015, 2016)


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: