Personal tools
You are here: Home Lidé Tomáš Fíla 18KAD Studijní pomůcky, řešené příklady
Document Actions

Studijní pomůcky, řešené příklady

Up one level

texty a obrázky ke studiu

volný pád s lineárním odporem by Tomáš Fíla — last modified 2014-04-30 14:23
 
ohybové kmitání nosníku by Tomáš Fíla — last modified 2014-05-05 16:39
 
vynucené kmitání netlumené - odvození by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 08:24
 
vynucené kmitání tlumené - odvození by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-11 15:49
 
dynamický součinitel - význam, odvození by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 17:43
 
kritická frekvence a maximální amplituda - odvození by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 17:46
 
kmitání - přenosová funkce by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 09:52
 
volné kmitání - řešení pomocí Laplaceovy transformace by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 08:23
 
vynucené kmitání tlumené - odvození pomocí Laplaceovy transformace by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-12 16:51
 
spojená kyvadla - 2 stupně volnosti by Tomáš Fíla — last modified 2014-04-30 13:58
 
volné kmitání by Tomáš Fíla — last modified 2016-04-07 11:33
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: