Personal tools
You are here: Home Lidé Tomáš Fíla 18KAD Studijní pomůcky, řešené příklady kmitání - přenosová funkce
Document Actions

kmitání - přenosová funkce

Up one level
kmitání - vyjádření a analýza přenosové funkce by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 10:16
postup stanovení přenosové funkce soustavy a analýza stability systému (z přenosové funkce nezávisle na buzení soustavy). Zdůrazňuji, že z přenosové funkce nelze dělat žádné závěry o vnitřním uspořádání systému ani o jeho reakci na konkrétní budicí signál (tj. k rezonanci může dojít i u stabilního systému v závislosti na budicím signálu). Stabilní systém má (zjednodušeně) pouze tendenci s přibývajícím časem konvergovat k 0.
kmitani_prenosova_fce_stabilita.mw by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 09:57
maple sešit s vyjádřením přenosové funkce a její analýzou v časové rovině pro v mechanice běžné typy útlumů
graf - přenosová funkce v časové oblasti při podkritickém útlumu by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 09:58
stabilní systém, kdy omegab náleží intervalu (0,omega0)
graf - přenosová funkce v časové oblasti při záporném tlumení (typicky excitace soustavy větrem apod.) by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 10:00
nestabilní systém, nastává zvláštní případ rezonance, kdy omegab náleží intervalu (-omega0,0)
graf - přenosová funkce v časové oblasti systému na mezi stability (soustava není tlumená) by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 10:03
soustava na mezi stability, kdy omegab=0
graf - přenosová funkce v časové oblasti při nadkritickém útlumu by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 10:04
stabilní soustava, kdy platí omegab^4>omegab^2-omega0^2

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: