Personal tools
You are here: Home Lidé Tomáš Fíla 18KAD Studijní pomůcky, řešené příklady kritická frekvence a maximální amplituda - odvození
Document Actions

kritická frekvence a maximální amplituda - odvození

Up one level
kritická úhlová rychlost a maximální amplituda - řešení ze základních vztahů by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 17:48
 
kmitani_kriticka_uhlova_rychlost.mw by Tomáš Fíla — last modified 2015-05-13 17:49
maple sešit se řešením kritické úhlové rychlosti a výpočet maximální amplitudy + porovnání výsledku s amplitudovou charakteristikou systému

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: