Personal tools
You are here: Home Lidé Josef Jíra Další informace
Document Actions

Další informace

by Josef Jíra last modified 2009-02-18 11:15

prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

Členství ve společnostech

Člen výboru EAN České společnosti pro mechaniku, místopředseda národního komitétu IASS a člen pracovní komise 5. rámcového programu EU ?Competitive and suinstainable growth?.
Spoluautor 1 monografie, autor a spoluautor 125 článků a 59 výzkumných zpráv. Řešitel 1 mezirezortního projektu, 4 grantů GA ČR, 1 grantu AV ČR. Organizátor a spoluorganizátor řady vědeckých konferencí, národních a mezinárodních, z oblasti experimentální mechaniky, výpočtových metod a biomechaniky.

Akademické funkce

1998, dosud vedoucí katedry mechaniky a materiálů ČVUT FD
1997-2000 proděkan ČVUT FD
2000-2006 děkan ČVUT FD

Univerzitní a vědecké hodnosti, funkce

1966, Ing. (M.Sc.), FSv ČVUT
1973, CSc. (Ph.D.), v oboru mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
1986, Doc. (Associate Professor), FSv ČVUT, obor stavební mechanika
1999, Doc. (Associate Professor), ČVUT FD, obor dopravní systémy a technika
2001, Prof. (Professor), ČVUT FD, obor dopravní systémy a technika
1974, postgraduální jazykové a odborné studium na Universitě 17.listopadu (příprava čs. expertů pro zahraničí),státní závěrečná zkouška z anglického jazyka
1975, stáž ve Finském vědeckém centru v Otaniemi, Laboratoř stavební mechaniky - mezní stavy konstrukcí a dopravních staveb
1980, přiznán Komisí ČSAV vědecký kvalifikační stupeň IIa-samostatný vědecký pracovník
1986, přiznán Komisí ČSAV vědecký kvalifikační stupeň I-vedoucí vědecký pracovník

Ocenění

1985 - Cena ČSAV za soubor prací o předkritickém a podkritickém chování skořepin.

Profesionální dráha

1967 až 1997 Ústav teoretické aplikované mechaniky AV ČR (vědecký pracovník, zástupce vedoucího vědeckého oddělení, vědecký tajemník, zástupce ředitele, ředitel ústavu)
1997, dosud ČVUT v Praze Fakulta dopravní(docent, profesor)

Koordinace projektů

 • Prodlužování zbytkové životnosti a zvyšování provozních parametrů vtl plynovodů
 • Modelování mezních stavů plochých skořepin
 • Vliv lokálních účinků na napjatost a porušení válcových skořepin
 • Pružno-plastické deformační procesy válcových skořepin s imperfekcemi
 • Spolehlivost plynovodních potrubí
 • Biomechanická analýza lokálních účinků soustavy endoprotéza - pánev

Výzkumné profesionální zájmy

 1. mezní stavy a životnost inženýrských konstrukcí a dopravních staveb
 2. spolehlivost a provozuschopnost produktovodů
 3. experimentální metody pro vyšetřování napjatosti a přetvoření konstrukcí
 4. výpočtové modelování deformačních procesů
 5. biomechanika svalově-kosterního systému a umělých náhrad

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: