Personal tools
You are here: Home Lidé Ondřej Jiroušek Download K618PZP - 2015
Document Actions

K618PZP - 2015

Up one level

Prednasky z PZP v roce 2015 (Jirousek, prednasky 1-6)

PZP přednáška #1 by Ondřej Jiroušek — last modified 2015-11-19 14:17
Základní pojmy technické pružnosti. Napětí, deformace. Idealizace pracovního diagramu. Rozšířený Hookův zákon.
PZP přednáška #2 by Ondřej Jiroušek — last modified 2015-11-19 14:19
Základní druhy namáhání. Tah, tlak. Navierova hypotéza. Deformační energie. Řešení staticky neurčitého taku/tlaku.
PZP přednáška #3 by Ondřej Jiroušek — last modified 2015-11-19 14:21
Ohyb nosníku. Bernoulli - Navierova hypotéza. Vztah mezi naptím a vnitřními silami v průřezu. Deformační energie při ohybu. Prostý ohyb.
PZP přednáška #4 by Ondřej Jiroušek — last modified 2015-11-19 14:23
Prostorový ohyb. Deformační energie při šikmém ohybu. Diferenciální rovnice ohybové čáry. Bernoulliho diferenciální rovnice. Úplná diferenciální rovnice ohybové čáry.
PZP přednáška #5 by Ondřej Jiroušek — last modified 2015-11-19 14:24
Metoda fiktivního nosníku. Clebschova metoda řešení diferenciální rovnice ohybové čáry.
PZP přednáška #6 by Ondřej Jiroušek — last modified 2015-11-19 14:26
Řešení staticky neurčitých konstrukcí (BDR, ÚDR, Clebschovou metodou, MFN). Smyk za ohybu. Grashofova hypotéza, Grashofův vzorec. Průběh smykového napětí pro obdélníkový průřez - odvození.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: