Personal tools
You are here: Home Lidé Daniel Kytýř
Document Actions

Daniel Kytýř

by Daniel Kytýř last modified 2020-03-01 09:15

Docent

Foto

Foto

Kontakt

Fakulta dopravní

Ústav mechaniky a materiálů (K618)
Na Florenci 25
110 00 Praha 1
Czech Republic

E-mail: kytyr@fd.cvut.cz

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Prosecká 76
190 00 Praha 9 - Prosek
Czech Republic

Místnost: 3.203
Telefon: +420 225 443 270

E-mail: kytyr@itam.cas.cz

Konzultační hodiny

Konzultace je možno uskutečnit po dohodě e-mailem.

Kurzy a prednášky

Seznam předmětů, na jejichž výuce se pracovník podílí:
Kód předmětu
Název předmětu
18KAD Kinematika a dynamika
18PZP
Pružnost a pevnost
18SAT Statika
18TIK Teorie inženýrských konstrukcí
18Y1EM Experimentální metody mechaniky
18Y2SD Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody

Výuka


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: