Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Bakalářské práce

Up one level
Materiálové vlastnosti trabekulární kosti - aplikace pro MKP modely by Tomáš Doktor — last modified 2009-02-12 13:45
Bakalářská práce - Petr Zlámal - obhájeno: září 2007
Studie odezvy lidského mozku při zatížení rotačním zrychlením v sagitální rovině by Tomáš Doktor — last modified 2009-02-17 18:06
Bakalářská práce - Ondřej Žák
Úprava zemní pláně pomocí vápenných směsí a vápenných pilot - výpočtová studie by Tomáš Doktor — last modified 2009-03-23 11:21
Bakalářská práce - Petr Hanuška - obhájeno: září 2007
Experimentální a numerické testování materiálů používaných pro konstrukci ochranných sportovních přileb by Vyčichl Jan — last modified 2009-04-09 14:43
Bakalářská práce - Miroslav Zavrtálek
Srovnání termovizně zaznamenaného teplotního pole mechanicky namáhané konstrukční části s FEM modelem by Tomáš Doktor — last modified 2009-03-23 11:21
Bakalářská práce - Marek Žďárský
Optické metody měření deformací by Tomáš Doktor — last modified 2009-03-23 11:21
Bakalářská práce - Jiří Jahoda
Analýza terapie zlomeniny pomocí vnitřní osteosyntézy by Tomáš Doktor — last modified 2009-04-03 01:40
Bakalářská práce - Denisa Plánková
Numerická analýza zvyšování únosnosti železničního tělesa použitím výztužného geosyntetika by Tomáš Doktor — last modified 2009-04-08 09:52
Bakalářská práce - Tomáš Doktor
Numerická studie vlivu podpražcové podložky na napjatost kolejového lože by Tomáš Doktor — last modified 2009-04-03 01:40
Bakalářská práce - Ján Vittek
Databáze materiálových vlastností trabekulární kosti zjištěných experimentem by Tomáš Doktor — last modified 2009-04-06 07:56
Bakalářská práce - Jan Pajkrt
Numerické modelování georadaru pro stanovení propustnosti kolejového lože by Tomáš Doktor — last modified 2009-03-25 10:43
Bakalářská práce - Petr Štěpánek
Numerická studie vlivu materiálových vlastností přilby na její ochrannou funkci by Tomáš Doktor — last modified 2009-02-17 18:07
Bakalářská práce - Sabina Vávrová
Vyšetřování mechanických vlastností kovových pěn pomocí mikrostrukturálních modelů by Tomáš Doktor — last modified 2009-04-06 07:56
Bakalářská práce - Petr Koudelka
Využití digitální obrazové korelace v experimentální mechanice by Tomáš Doktor — last modified 2009-04-10 14:18
Bakalářská práce - Ivan Jandejsek
Optimalizace návrhu svislých vápenných pilot pomocí MKP by Tomáš Doktor — last modified 2009-04-17 09:05
Bakalářská práce - Jan Papoušek
Dynamické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí by Tomáš Doktor — last modified 2009-02-17 18:08
Bakalářská práce - Milada Křížkovská
Identifikace prvků matice poddajnosti ortotropních materiálů by Tomáš Doktor — last modified 2010-04-15 19:03
bakalářská práce
Zkoumání průhybu cyklistického rámu zatíženého vahou jezdce v závislosti na volbě materiálu rámu by Tomáš Doktor — last modified 2010-04-15 19:04
Bakalářská práce

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: