Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Databáze materiálových vlastností trabekulární kosti zjištěných experimentem
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Databáze materiálových vlastností trabekulární kosti zjištěných experimentem

by Tomáš Doktor last modified 2009-04-11 10:49

Bakalářská práce

Přiděleno: Jan Pajkrt

Vedoucí práce: Daniel Kytýř

Obhájeno: rozpracováno

Motivace

Práce je zaměřena na provádění série experimentů se vzorky trabekulární kosti a následné zpracování získáných dat. Výstup by měl vypovídat o materiálových vlastnostech trabekulární kosti, konkrétně bude různými metodami (podle charakteru experimentu) získán modul pružnosti. Cílem práce je zhodnotit postupy, zjistit a pozorovat , jestli se získaný modul mění s použitou metodou a pokud ano, existuje – li v této změně nějaký trend. Dále pozorovat změny modulu pružnosti s geometrií vzorku.

Postup

Experimenty budou charakteru tlakové zkoušky (s různě předpřipravenými vzorky), měření ultrazvukem a použití optické metody na sekvenci snímků, pořízených při testu.

Tlakové zkoušky probíhají v unikátním zařízení (minimalizace trhacího stroje), který byl speciálně navržen na ústavu K618. Zařízení je schopné na vzorek aplikovat jednoosý tlak/tah a zaznamenat průběh síly při experimentu (integrovaný siloměr). Dále je ve vzdálenosti cca 30 cm umístěna kamera. Data z jednoho experimentu jsou ve formě snímků, hodnot síly a času. Pomocí speciálního softwaru se zaznamenají do počítače. Z jednoho měření tedy vznikne datový soubor ve formátu csv. Pro ten je potřeba vytvořit v softwaru Matlab skript, který data zpracuje do formy požadovaných výsledků, což jsou pracovní diagramy, již zmiňované moduly pružnosti a vektory napětí spolu s vektory poměrného přetvoření. Součástí práce je praktická část v podobě přípravy vzorků a vytvoření PHP formuláře pro uchovávání naměřených hodnot a výsledků.Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: