Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Prezentace Bakalářské práce Databáze materiálových vlastností trabekulární kosti zjištěných experimentem
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
 
Akce dokumentů

Databáze materiálových vlastností trabekulární kosti zjištěných experimentem

Autor: Tomáš Doktor Poslední změna: Sobota 11.04.2009 10:49

Bakalářská práce

Přiděleno: Jan Pajkrt

Vedoucí práce: Daniel Kytýř

Obhájeno: rozpracováno

Motivace

Práce je zaměřena na provádění série experimentů se vzorky trabekulární kosti a následné zpracování získáných dat. Výstup by měl vypovídat o materiálových vlastnostech trabekulární kosti, konkrétně bude různými metodami (podle charakteru experimentu) získán modul pružnosti. Cílem práce je zhodnotit postupy, zjistit a pozorovat , jestli se získaný modul mění s použitou metodou a pokud ano, existuje – li v této změně nějaký trend. Dále pozorovat změny modulu pružnosti s geometrií vzorku.

Postup

Experimenty budou charakteru tlakové zkoušky (s různě předpřipravenými vzorky), měření ultrazvukem a použití optické metody na sekvenci snímků, pořízených při testu.

Tlakové zkoušky probíhají v unikátním zařízení (minimalizace trhacího stroje), který byl speciálně navržen na ústavu K618. Zařízení je schopné na vzorek aplikovat jednoosý tlak/tah a zaznamenat průběh síly při experimentu (integrovaný siloměr). Dále je ve vzdálenosti cca 30 cm umístěna kamera. Data z jednoho experimentu jsou ve formě snímků, hodnot síly a času. Pomocí speciálního softwaru se zaznamenají do počítače. Z jednoho měření tedy vznikne datový soubor ve formátu csv. Pro ten je potřeba vytvořit v softwaru Matlab skript, který data zpracuje do formy požadovaných výsledků, což jsou pracovní diagramy, již zmiňované moduly pružnosti a vektory napětí spolu s vektory poměrného přetvoření. Součástí práce je praktická část v podobě přípravy vzorků a vytvoření PHP formuláře pro uchovávání naměřených hodnot a výsledků.Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.

Tento portál vyhovuje následujícím standardům: