Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Dynamické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Dynamické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí

by Tomáš Doktor last modified 2009-02-17 18:08

Bakalářská práce

Přiděleno: Milada Křížkovská

Vedoucí práce: Jaroslav Valach

Obhájeno:

Zadání práce

Cílem bakalářské práce bude seznámit se s problematikou slitin s tvarovou pamětí a jejich užitím při tlumení vibrací strojů a konstrukcí. V práci budou uvedeny základní principy mechanického kmitání a popis různých typů tlumení. Práce bude završena popisem vlastních experimentů pro vyšetřování dynamických vlastností tenkých drátků ze slitin s tvarovou pamětí.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: