Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Identifikace prvků matice poddajnosti ortotropních materiálů
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Identifikace prvků matice poddajnosti ortotropních materiálů při rovinné deformaci

by Tomáš Doktor last modified 2010-04-15 19:03

Bakalářská práce

Přiděleno: Tomáš Fíla

Vedoucí práce: Daniel Kytýř

Obhájeno: rozpracováno


Anotace práce

Měření mechanických vlastností ortoropních materiálů (tzn. s různými mechanickými vlastnostmi v každém směru) je velice komplikovanou záležitostí. Měření musí být provedeno nezávisle v několika směrech pro zjištění všech relevantních materiálových konstant. Cílem práce je stanovení těchto vlastností pouze z jediného vzorku zatíženého v jednom směru. Vzorky jsou nastříkány vícebarevným vzorem (mozaikou), který je při tahové zkoušce snímán optickou kamerou s vysokým rozlišením. Mozaika se natahováním deformuje a kamera tyto změny zachycuje. Z deformovaného vzoru je poté možné metodou optické korelace v programu Matlab získat požadované deformace vzorků. Tyto deformace se porovnáním s výsledky MKP modelu v softwaru ANSYS použijí pro stanovení prvků matice poddajnosti materiálu.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: