Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Materiálové vlastnosti trabekulární kosti - aplikace pro MKP modely
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Materiálové vlastnosti trabekulární kosti - aplikace pro MKP modely

by Tomáš Doktor last modified 2009-02-12 13:45

Bakalářská práce

Přiděleno: Petr Zlámal

Vedoucí práce:  Ondřej Jiroušek

Obhájeno: září 2007

Motivace

Cílem bakalářské práce bylo aplikovat vztah mezi relativní hustotou kostní tkáně stanovenou na základě CT-snímků a materiálovými vlastnostmi kostní tkáně MKP modelů. Takto vytvořený MKP model byl podroben analýze s vybraným zatížením (tah, tlak, krut atd).

Vstupní data

Vstupní data pro přiřazované materiálové vlastnosti byla získána z poskytnutých CT-snímků. Konkrétně se jedná o souborový formát DICOM, který je standardem v medicínských aplikacích. Hlavním cílem práce pak bylo navrhnout algoritmus, který bude přiřazovat elementům MKP modelu odpovídající materiálové vlastnosti. Materiálová vlastnost v modelu byla charakterizována Youngovým modulem, který byl určen na základě Hounsfieldova čísla určeného z odpovídajícího místa v sérii CT-snímků.

Postup

Počátečním krokem bylo vytvoření povrchového modelu bederního obratle (vybraný objekt pro model) z poskytnutého formátu DICOM. K tomuto účelu byl napsán skript v jazyce Python (www.python.org), který z velké části využíval vizualizační knihovnu VTK (www.vtk.org). Vytvořený povrchový model byl exportován do formátu STL. Získání potřebného objemový modelu a jeho rozdělení na konečně prvkovou síť bylo následně provedeno v aplikaci Netgen (www.hpfem.jku.at/netgen/). Za pomocí navržených pythonovských skriptů, objemového MKP modelu a vstupních obrazových dat z počítačové tomografie byl vygenerován logfile pro FEM aplikaci Ansys (www.ansys.com), který po načtení vytvořil odpovídající MKP model i s nadefinovanými materiálovými vlastnostmi. Takto vytvořený model byl podroben namáhání vybraným zatížením (tah, tlak, krut atd.) a porovnávám s modelem s homogenními materiálovými vlastnostmi.

Links

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: