Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Numerická studie vlivu materiálových vlastností přilby na její ochrannou funkci
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Numerická studie vlivu materiálových vlastností přilby na její ochrannou funkci

by Tomáš Doktor last modified 2009-04-10 13:40

Bakalářská práce

Přiděleno: Sabina Vávrová

Vedoucí práce: Michal Micka

Obhájeno: rozpracováno

Motivace

Ačkoli je doba modernější, k dopravním nehodám dochází stále více a více a následky jsou bohužel tragické. Mezi účastníky dopravních nehod patří také cyklisté, kteří jsou společně s motocyklisty nejvíce ohroženou skupinou. A právě mezi nejčastější zranění patří zranění hlavy. Proto je důležité, než se cyklista rozhodne stát účastníkem provozu, nejen zopakovat dopravní předpisy, ale i vybrat správnou helmu. V mé práci zkoumám, jaké jsou odezvy a následky dopadu helmy na tvrdou podložku při určitých zrychleních a jaký vliv má na tento proces „obalení“ helmy ve speciální skořepině.

Metody

K těmto experimentálním výpočtům se v současné době používá mimo jiné i softwaru ANSYS LS-DYNA, ve kterém je možné simulaci provést. Model přilby je vytvořen pomocí 3D skenování a jsou mu přiděleny patřičné materiálové vlastnosti atp. Jedná se o metodu konečných prvků.Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: