Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Optimalizace návrhu svislých vápenných pilot pomocí MKP
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Optimalizace návrhu svislých vápenných pilot pomocí MKP

by Tomáš Doktor last modified 2009-04-17 09:05

Bakalářská práce

Přiděleno: Jan Papoušek

Vedoucí práce: Ondřej Jiroušek

Obhájeno: září 2008

Motivace

Práce si klade za cíl posoudit pomocí metody konečných prvků metodu zvětšování únosnosti pražcového podloží svislými vápennými pilotami v rámci evropského programu INNOTRACK.

Metody

Model pražcového podloží byl vytvořen v programu ANSYS jako trojrozměrný a je zde použit materiálový model Drucker-Prager, kterým se dá zjednodušeně, ale při jistých podmínkách docela přesně, modelovat chování zemin.

Postup

Nejprve bylo modelováno tzv. referenční kolejové podloží před instalací vápenných pilot a tento model byl zatěžován tlakem průměrně hmotného kolejového vozidla. Jako výstup posloužila jediná veličina a to posunutí kolejového lože ve svislém směru. Poté se stejným tlakem zatěžoval model s instalovanými pilotami, které pro různé varianty nabývaly rozdílných parametrů, jako například průměr, dálka nebo počet pilot na jeden metr délky kolejí. Zkoumání závislosti parametrů pilot na zlepšení posunutí kolejového lože oproti referenčnímu modelu bylo pro práci klíčové.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: